Week van gebed – 16 t/m 23 januari 2022

“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16-23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden!

Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2: 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de Wijzen uit het Oosten naar de plaats waar de Redder is geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het Licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’

De gebedsweek in Woerden wordt ingevuld door mensen van bijna 20 kerken en organisaties. Zij nodigen u van harte uit om één of meerdere activiteiten, samenkomsten, vieringen en gebedsmomenten bij te wonen. I.v.m. de corona-ontwikkelingen verwijzen we u voor actuele informatie naar de website van uw eigen kerk, www.kerkpleinwoerden.nl of www.pknwoerden.nl .

Heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen met ondergetekenden. Graag tot ziens!
Lianne Nap (06-18776827 / lianneknap@gmail.com )
Peter Versloot (06-24476099 / pvsv@dds.nl )

Waar zien we jou deze week?