Terugblik kliederkerk

Op zondag 12 juni liepen er heel veel kinderen en volwassenen rond op het boerenerf aan de ‘s Gravensloot. Met in hun handen een drankje en een vlammend cakeje heette Paulina iedereen welkom. Daarna ging iedereen op het erg, in de schuur/stal en in de paardenbak spelen en knutselen rondom het them ‘vuur, wind en taal’. Het Pinksterverhaal stond daarbij centraal: we konden ervaren dat ieder in zijn eigen taal, gedreven door het vuur van de Heilige Geest in beweging mag komen. We maakten een windgong, er was een reuze ballenbaan, een lucifersbaan, een techniekproef, een lied met gebaren, een papieren vliegtuigje en er waren reuze zeepbellen. Daarna was het tijd voor een picknick in de boomgaard. In een groot vuur werden broodjes gebakken en marsmallows gesmolten. En daarna was het tijd voor de viering. Op de strobalen in de stal zocht jong en oud een plekje. David stak de kliederkerkkaars aan. Wat een verrassing was het toen daar opeens honderden hartjes naar beneden kwamen dwarrelen. De lucifersbanen werden ontstoken door Sanne en Tirsa. En onder begeleiding van een aantal kinderen zongen we ondersteund met gebaren het lied ‘Vlammetje”. Toen bleken ook de leerlingen van Jezus in ons midden te zijn. Hun vuur was moeilijk te doven ontdekten we. Aan het eind van de middag ging iedereen naar huis met in de hand een tuinfakkel. Het vuur ging mee, zodat we het door kunnen geven.

Waar zien we jou deze week?