ZIN dienst 18 september 2022 – Graven naar je Gaven

Nu de zomervakantie voorbij is en de scholen weer zijn begonnen, is er ook weer een nieuw seizoen met ZIN-diensten begonnen. Dit seizoen zullen we aftrappen met de spreker Hans Berkheij, die met ons stil zal staan bij het thema ‘Graven naar je Gaven’. De vraag die bij dit thema centraal zal staan, is ’Hoe werken de gaven van de Geest in mijn eigen leven?’ De muziek zal worden verzorgd door de band Witness. Daarnaast zal de presentatie worden verzorgd door Iris en Michel

Om 10:30 ben je van harte welkom in de Kruiskerk. Ben je niet zo’n vroege vogel? Ga dan naar jongwoerden.nl/livestream om de dienst te volgen via de livestream.

Houd TikTok, Instagram, Facebook en Jong Woerden in de gaten voor meer info!

Site: jongwoerden.nl/ZIN
Facebook: facebook.com/zinwoerden
Insta: @zinwoerden
TikTok: @zindienst

Waar zien we jou deze week?