ZIN dienst 18 juni 2023 – Stay Connected (In a digital age)

De laatste ZIN dienst stond in het teken van ‘Samen doen?!’. Helaas was onze spreker Joost Schelling ziek. Dit gaf ons wel de kans om als gemeente samen voor de inhoud te zorgen. Met de vraag ‘Hoe kunnen jongeren samen met ouderen verder groeien in geloof en gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor kerk en samenleving?’ in ons achterhoofd hebben we samen nagedacht over onze verantwoordelijkheid in deze wereld en de toekomst van onze kerk. Door middel van stellingen en een gesprek op het podium mochten we elkaar inspireren om deze verantwoordelijkheid op te pakken!

De volgende ZIN dienst is de terugkomdienst van het PKN Jeugdkamp en zal gaan over het thema ‘Stay Connected (In a digital age)’. Onze eigen jeugdwerker Michel Koekkoek zal met ons de vraag ‘Hoe blijf je in deze digitale tijd met elkaar verbonden’ bespreken. Zit jij ook zo vaak op je telefoon, maar wil je hem best voor een uurtje aan de kant leggen om te luisteren wat Michel te vertellen heeft? Wees dan van harte welkom! De band Relion zal de muziek verzorgen en onze geliefde presentatrices Laura en Lysanne zullen de verschillende onderdelen van de dienst vakkundig aan elkaar connecten… euh verbinden natuurlijk. Helaas zal dit de laatste ZIN dienst van dit seizoen zijn. Maar wees niet getreurd! We sluiten af met een lekkere BBQ! Heb jij ook beretrek na de dienst? Blijf dus gerust lekker hangen na de dienst!

De ZIN-dienst zal weer om 10:30 in de Kruiskerk plaatsvinden. Ben je dan al op vakantie? Natuurlijk kan je ook via de livestream de dienst volgen te volgen. Ga daarvoor dan naar jongwoerden.nl/livestream. Net als bij de vorige ZIN-dienst is het weer mogelijk om ook online gebedspunten in te dienen. Ga daarvoor dan naar jongwoerden.nl/gebed.

Houd InstagramFacebook en Jong Woerden in de gaten voor meer info!

Site: jongwoerden.nl/ZIN
Facebook: facebook.com/zinwoerden
Insta: @zinwoerden

Waar zien we jou deze week?