JongWoerden zoekt jou!

Aan het einde van een mooi seizoen vol met activiteiten in het jeugdwerk, denken we ook weer na over het aankomende seizoen en de daarvoor benodigde vrijwilligers. Voor de volgende vacatures zoeken we nog invulling:

Secretaris JongWoerden: De secretaris verzorgt de agenda voor de JongWoerden-DB-vergaderingen (doorgaans de 3e donderdag van de maand, tussen september en juni) en verzorgt de verslaglegging van deze meetings, daarnaast zorgt de secretaris ook voor communicatie met kerkenraden, indien nodig en nodigt hij/zij de deelnemers uit voor resp. het DB (Dagelijks Bestuur) en de XL (vergaderingen 3x per jaar, waarbij ook de Jeugdouderlingen en -diakenen aansluiten, het CJV, de Tienerkerk en andere jeugdwerkactiviteiten). De belasting is ongeveer 4-6 uur /maand.

Solid Friends: 5 leiders (m/v) benodigd. De SolidFriends-clan is van oudsher de club voor de jeugd voor klas 2-4 van de middelbare school, zij komen een keer per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar in het Baken. Samen met de andere leiders en de coördinerende rol van Roeland, worden deze bijeenkomsten voorbereid en geleid.

Tienerkerk: 1 leider (m/v) benodigd. De Tienerkerk komt tussen september en juli op de eerste zondag van de maand in “het Arendsnest”, tijdens de reguliere kerkdienst in de Opstandingskerk. De leiding rouleert, dus elke leider komt ca. 4x per jaar aan de beurt, de belasting voor deze werkzaamheden is derhalve niet erg hoog. De leiders komen ca. 2x per jaar samen, een keer bij de opstart van het seizoen en één keer bij de afsluiting. Er wordt gebruik gemaakt van SolidFriends-programma’s, dus ook voor de voorbereiding is weinig tijd nodig, ca. 1,5 uur voorafgaand aan de dienst die je wordt ingeroosterd (in overleg uiteraard)

ZIN-commissie: 2 leden (m/v) benodigd. Het ZIN-team verzorgt de zaken rondom de ZIN-vieringen op elke 3e zondag van de maand tussen september en juni. Het betreft een enthousiast team, met allerlei kleinere en grotere taken, van het regelen van presentjes (b.v. Happy-socks) tot de voorbereiding van een onderdeel van de viering. Maar ook voor het regelen van de band of spreker of het verzorgen van de PR. Kortom voor ieder is er een taak die hem/haar past.

Eenmalige events: Zoals elk seizoen zijn er ook weer eenmalige activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de Kerst- of Paaschallenge, Sirkelslag, Pizza & Passion, het sporttoernooi of het jeugdkamp, voor alle activietien zijn meedenkers en/of handjes van harte welkom!

Zie jij een vacature staan die je aanspreekt en wil jij de jeugd van kerkelijk Woerden een leuke, leerzame, toffe tijd bezorgen, dan zijn we op zoek naar jou!

Reacties graag per mail aan: jeugdwerker@jongwoerden.nl

Met vriendelijke groeten,

Namens DB JongWoerden,

Patrick van der Veen

(scheidend Secretaris)

Waar zien we jou deze week?