Onderzoek over geloofstwijfels

Youth Alpha en EO BEAM hebben laatst een onderzoek gedaan onder christelijke jongeren. Een onderzoek onder 875 jongeren, merendeels vrouw en tussen de 15 en 23 jaar oud. De jongeren zijn christelijk opgevoed en gaan bijna allemaal wekelijks naar de kerk. 27% van de jongeren komt uit de PKN.

De belangrijkste uitkomsten samengevat in een filmpje:

Twijfels
De meeste jongeren hebben dus twijfels over hun geloof (80%). Belangrijke vraag is hoe we hiermee omgaan. Geven we in clubs, catechese, jeugddiensten, en andere activiteiten hiervoor ruimte?

Wat voor soort twijfel?
Jongeren twijfelen vooral aan zichzelf. Ze twijfelen bijvoorbeeld niet zo aan het bestaan van God. Of over de vraag of Jezus wel of niet is opgestaan uit de dood. Het gaat om twijfels over hun eigen geloofsleven. Namelijk:

  • Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
  • Ben ik een goede christen? (81%)
  • Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
  • Ga ik naar de hemel? (66%)
  • Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Verschillen per geloofsstroming
Er zijn ook verschillen per kerk. Zo vragen PKN-jongeren zich vaker af: geloof ik wel echt, want ik voel niets?

Opvallend is dat dit thema ook gekozen werd voor komende ZIN dienst. Jongeren konden kiezen uit drie verschillende thema’s. De ZIN dienst in april gaat over het thema met de meeste stemmen. Juist het thema over geloven met verstand en gevoel scoorde het hoogst. Kortom: deze vraag wordt ook door Woerdense jongeren herkent.

Ruimte om twijfels te bespreken
Het merendeel (67%) van de jongeren vertelt over hun twijfels. Dit delen ze met name met vrienden. Maar ook met God, de jeugdgroep of hun ouders. Er zijn dus ook jongeren die het niet delen. Zij weten niet bij wie ze hun twijfels kunnen bespreken. Zij zouden juist wel graag ervaringen van anderen die twijfelen willen horen. Durven wij onze ervaringen met dit onderwerp te delen?

Wat mij ook opviel was dat 61% behoefte heeft over dit thema in een speciale jeugddienst. Ik hoop dat de ZIN dienst in april hier een mooie bijdrage aan mag leveren.

Belangrijke conclusies
Dit onderzoek maakt duidelijk dat gesprekken over twijfels nog te weinig worden gevoerd. Een veilige plek om dit te bespreken is belangrijk. Misschien een idee om dit thema binnenkort op club te behandelen (als je nog materiaal zoekt, mail naar jeugdwerker@jongwoerden.nl)? Of met catechese? In een preek? En als je ouder van een tiener bent: een keer over beginnen?

Als kerk vinden we het belangrijk dat jongeren antwoord krijgen op vragen die ze hebben. Dit onderzoek maakt een een deel van die vragen inzichtelijk. Klik hier voor het hele onderzoek en meer interessante weetjes.

Met wie praat jij over twijfels rond God en geloven?

Waar zien we jou deze week?