Toerusting

Jongeren

Verder in gesprek over geluk

De ZIN dienst in oktober stond in het thema van geluk. Wanneer ben je pas gelukkig? Bij deze een aantal ideeën om verder met elkaar

Toerusting

Onderzoek over geloofstwijfels

Youth Alpha en EO BEAM hebben laatst een onderzoek gedaan onder christelijke jongeren. Een onderzoek onder 875 jongeren, merendeels vrouw en tussen de 15 en